Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις: Για φορείς

Αποφάσεις Ένταξης

12/6/2017 | Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας - B' Φάση

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/6/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/08/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 8.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 063

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/5/2017 | Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/5/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 4.425.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 059

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/4/2017 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/04/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/04/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 180.055.556 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 061

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/4/2017 | Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα

Ημερομηνία Έκδοσης: 3/4/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/4/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/7/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 5.000.000. ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 058

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/3/2017 | Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος – Τήνος

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/03/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 6.290.448 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 060

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/3/2017 | Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 057

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την υποβολή προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

17/3/2017 | Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και Επιμέρους Δράσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 800.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και αφορά την Αξιολόγηση του ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους Δράσεων.


περισσότερα...

19/12/2016 | Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 28/12/2016

Προϋπολογισμός: 70.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 054

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχειων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/12/2016 

Προϋπολογισμός: 7.379.428.24 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 053

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία  (ΕΚΧΑ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - "ΔΗΜΗΤΡΑ" για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/12/2016 

Προϋπολογισμός: 437.270 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 051

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Gloud της ΓΓΠΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 28/12/2016 

Προϋπολογισμός: 14.908.224 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 048

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/12/2016 | Εικονικό Μουσείο "Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη"

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 23/12/2016 

Προϋπολογισμός: 950.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 055

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/12/2016 | Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/12/2016 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 23/12/2016 

Προϋπολογισμός: 9.412.260 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 049

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Αγιον 'Ορος για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2016 | Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 20/12/2016 

Προϋπολογισμός: 4.675.931,7 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 042

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2016 | Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 20/12/2016 

Προϋπολογισμός: 5.530.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 043

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/12/2016 | Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity Fund of Funds) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:


περισσότερα...

5/12/2016 | Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/12/2016 

Προϋπολογισμός: 3.690.363,60 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 044

Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/12/2016 | Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες ΑΜΘ, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/12/2016

Προϋπολογισμός: 59.971.063,14 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 045

Πρόσκληση με τίτλο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου».


περισσότερα...

2/12/2016 | Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 02/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 21/12/2016 

Προϋπολογισμός: 1.690.211,11 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 050

Πρόσκληση με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/11/2016 | Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 01/12/2016  

Προϋπολογισμός: 400.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 046

Πρόσκληση με τίτλο « Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/11/2016 | Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 01/12/2016 

Προϋπολογισμός: 68.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 047

 Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2016 | Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 037

H πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.


περισσότερα...

5/10/2016 | Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας

Ημερομηνία Έκδοσης: 5/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός:  5.313.500,00 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 040

Η πρόσκληση αφορά τον φορέα Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Αξονα Προτεραιότητας "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. 


περισσότερα...

2/8/2016 | Υπηρεσίες Δημιουργίας και Διάθεσης Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 14/12/2016 

Προϋπολογισμός: 3.104.699 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 035

Πρόσκληση με τίτλο «Υπηρεσίες Δημιουργίας και Διάθεσης Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

2/8/2016 | Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:3/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 14/12/2016 

Προϋπολογισμός: 1.720.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 036

Πρόσκληση με τίτλο «Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | 2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 14/12/2016  

Προϋπολογισμός: 32.015.767,64

Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Πρόσκληση με τίτλο «2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας » για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 31.860.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 031

Πρόσκληση με τίτλο « Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 73.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 039

Πρόσκληση με τίτλο « Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/7/2016 | Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/03/2017 

Προϋπολογισμός: 8.532.875,98 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 030

Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί» προς τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
· ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
· ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

21/7/2016 | Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 03/04/2017

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Αξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.


περισσότερα...

21/7/2016 | Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 15/12/2016 

Προϋπολογισμός: 43.600.565,46 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 034

Πρόσκληση με τίτλο «Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης».
Πρός τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/7/2016 | Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 19/12/2016 

Προϋπολογισμός: 2.872.473 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 032

Πρόσκληση:«Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»

Προς την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

5/7/2016 | Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 21/11/2016 

Προϋπολογισμός: 1.028.838,41 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 029

Πρόσκληση με τίτλο «Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής» προς το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 87, 11 745, ΑΘΗΝΑ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/7/2016 | Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 08/12/2016 

Προϋπολογισμός: 3.009.010 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 026

Πρόσκληση με τίτλο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» προς τη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/7/2016 | Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/03/2017 

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές»

Προς τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
• Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
• ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ


περισσότερα...

27/6/2016 | Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 024

Δείτε με προσοχή τους Φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

· Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ,

· Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/ Οργανώσεις αυτών,

· Κλαδικοί φορείς,

· ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων,

· Ομοσπονδίες Εργαζομένων,που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

· Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων,

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων Aξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων οι οποίοι αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης.


περισσότερα...

21/6/2016 | Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/11/2016 

Προϋπολογισμός: 4.388.174,41 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 027

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ, Δικαιούχος που προέκυψε μετά από συγκριτική αξιολόγηση της πρόσκλησης με αρ. 80 του ΕΠΑΝ ΙΙ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

 

 


περισσότερα...

21/6/2016 | Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 4.499.075 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 028

Η παρούσα πρόσκκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

31/5/2016 | Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:01/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:31/08/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 08/11/2016 

Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 025

Η παρούσα πρόσκκληση απευθύνεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.), για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

24/5/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:9/8/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/11/2016 

Προϋπολογισμός: 268.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 023

Η Πρόσκληση αφορά την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ,για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 04 «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» & 05 «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

11/5/2016 | Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 
9/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), ως ισχύει.


περισσότερα...

25/4/2016 | Aπορρύπανση-Aποκατάσταση Kτιρίου "ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ" στο ΤΠΛΛ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:27/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 20/01/2017 

Προϋπολογισμός: 2.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 07

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ (ΕΑΔΠ/ΕΜΠ), για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/4/2016 | Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων

Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/7/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 20.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 011

Η Πρόσκληση αφορά τον φορεα ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας». 


περισσότερα...

6/4/2016 | Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 02/12/2016

Προϋπολογισμός: 10.850.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 09

Η Πρόσκληση αφορά τον φορέα ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Αξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας».


περισσότερα...

25/2/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/08/2016 

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 021

Η πρόσκληση αφορά τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Αξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.


περισσότερα...

25/2/2016 | «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπoυργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)»

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 05/09/2016

Προϋπολογισμός: 70.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 012

Η δράση περιλαμβάνει ενδεικτικά μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής, σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, καθώς και ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.


περισσότερα...

25/2/2016 | Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 07/09/2016

Προϋπολογιμός: 100.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 016

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 07/09/2016 

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 014

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527, από την 25/02/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 22/04/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 06/04/2016 

Προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 013

Η προύσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα "ΑΘΗΝΑ", για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΓΕΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 12/05/2016 

Προϋπολογισμός: 1.200.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 015

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες-Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 10/05/2016 

Προϋπολογισμός: 350.000 έυρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 017

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 25/05/2016 

Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 018

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/06/2016 

Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΓΕΤ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 12/05/2016  

Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 020

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην  (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

13/1/2016 | Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ -II

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/1/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:13/1/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 28/04/2016 

Προϋπολογισμός: 2.133.250 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 010

H Πρόσκληση αφορά την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 05: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» 05Σ: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 115 27 έως την 29/1/2016 και ώρα 16:00 μμ.


περισσότερα...

18/12/2015 | Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/01/2016 

Προϋπολογιμός: 3.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 002

Η πρόσκληση αφορά την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

15/12/2015 | Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 18/02/2016 

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Η πρόσκληση αφορά την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 


περισσότερα...

9/12/2015 | Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης:9/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:9/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 18/02/2016 

Προϋπολογισμός: 1.800.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Η Πρόσκληση αφορά την ΕΥΔ Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Η δράση αφορά σε:

  • Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής δράσεων, σε ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020.
  • Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής
  • Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

περισσότερα...

12/10/2015 | Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης:12/10/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:12/10/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/11/2015
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 14/01/2016 

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ καλεί την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης: "Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 01)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 6.000.000 ευρώ

Η πρόσκληση αφορά κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν την πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες – βιοτέχνες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με τη Δράση «Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 02)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 12.000.000 ευρώ

Εποχορηγούμενος Π/Υ: 2.000.000 ευρώ

Η πρόσκληση αφορά κοινωνικούς εταίρους ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας».


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑνΕΚ 03)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 3.250.000 ευρώ

Η πρόσκληση αφορά το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ), ως Δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με τη Δράση «Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 02 και 02Σ "Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις" του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».


περισσότερα...