Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

20/2/2018 | Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/04/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 079

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/2/2018 | Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (Β κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/02/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 097

Προϋπολογισμός: 19.300.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

19/1/2018 | Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/01/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/01/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 093

Προϋπολογισμός: 3.382.400 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/12/2017 | Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας - Β κύκλος

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/03/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 088

Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

21/12/2017 | Απόφαση 'Ενταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Υποδομών»

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.


περισσότερα...

19/12/2017 | Συμμετοχή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/20117
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/12/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 21/12/2017

Κωδικός Πρόσκλησης: 092

Προϋπολογισμός: 104.000.000  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2017 | Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα

Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/12/2017 

Κωδικός Πρόσκλησης: 056

Προϋπολογισμός: 83.704.921,98  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2017 | Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/03/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 091

Προϋπολογισμός:  13.000.000  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/12/2017 | Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου ισχύος 30 MW

Ημερομηνία Έκδοσης: 5/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2018 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 085

Προϋπολογισμός: 6.694.265,04 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/11/2017 | Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης και της βελτιστοποίησης των διαδικασιών της εφοδιαστική αλυσίδας στο εμπόριο, με την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 9.630.001 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 089

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/11/2017 | Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 6.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 090

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/11/2017 | Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 3.034.372 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 071

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/11/2017 | Εκσυγχρονισμός υποδομών κέντρων ελέγχου ΑΔΜΗΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 23/02/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός:  1.497.903 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 077

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

27/11/2017 | Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Βασίζεται στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.


περισσότερα...

13/11/2017 | Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας

Παλιά κτίρια – Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών περιοχών.

 


περισσότερα...

10/11/2017 | Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β κύκλος)

Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 20.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 073

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Λοιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα: (Ανεξάρτητες Αρχές), (Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες από Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (εποπτευόμενα απο Υπουργεία), Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/11/2017 | Μετρητικός Ρυθμιστικός Σταθμός στην Ν. Μεσημβρία για την σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP

Ημερομηνία Έκδοσης: 09/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 10/11/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 5.448.863,90 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 078

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/10/2017 | Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/10/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/11/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός:  1.894.233,60 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 072

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/9/2017 | Νέο Κέντρο Διανομής 'Iλιου και διπλή καλωδιακή γραμμή Υψηλής Τάσης Κέντρου Διανομής 'Ιλιου – ΚΥΤ Αχαρνών

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 27/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 19.675.622 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 064

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/9/2017 | Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα

Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/09/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 34.490.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 076

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

30/8/2017 | Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας

Ημερομηνία Έκδοσης: 30/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 26/10/2017 

Προϋπολογισμός: 18.600.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 041

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

1/8/2017 | Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Ημερομηνία Έκδοσης: 01/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/09/2017

Προϋπολογισμός: 47.332.636,44 ευρώ.

Κωδικός Πρόσκλησης: 069

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

28/7/2017 | Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 28/07/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/07/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 070

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

19/7/2017 | Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/09/2017
Απόφαση Ένταξης: 7/11/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 068

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

17/7/2017 | Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 17/7/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 7/2/2018 

Προϋπολογισμός: 25.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 066

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης και τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και Φορείς εν γένει που λειτουργούν για την υπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

 


περισσότερα...

12/7/2017 | Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) Χανίων ΙΙ και Διπλή Καλωδική Γραμμή (Κ.Γ.) 150 kV Κ/Δ Χανίων ΙΙ – Υποσταθμού (Υ/Σ) Χανίων

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 10.274.245 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 062

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/6/2017 | Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας - B Φάση

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/6/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/08/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 8.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 063

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/5/2017 | Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/5/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 28/11/2017

Προϋπολογισμός: 4.425.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 059

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/4/2017 | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/04/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/04/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 03/07/2017 

Προϋπολογισμός: 180.055.556 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 061

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων  έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

3/4/2017 | Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα

Ημερομηνία Έκδοσης: 3/4/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/4/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/7/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 11/1/2018

Προϋπολογισμός: 5.000.000. ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 058

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

22/3/2017 | Αντικατάσταση υποβρυχίων καλωδίων Λιβάδι (Ν.Εύβοια) - Ανδρος & Ανδρος – Τήνος

Ημερομηνία Έκδοσης: 22/03/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/07/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 6.290.448 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 060

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

20/3/2017 | Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 20/03/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 10/1/2018

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 057

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Εθνικής 'Aμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Παιδείας, 'Eρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την υποβολή προτάσεων  έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

17/3/2017 | Αξιολόγηση ΕΠΑΝΕΚ και Επιμέρους Δράσεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 17/03/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 800.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 004

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και αφορά την Αξιολόγηση του ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους Δράσεων.


περισσότερα...

19/12/2016 | Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας

Ημερομηνία Έκδοσης: 19/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 28/12/2016

Προϋπολογισμός: 70.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 054

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχειων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/12/2016 

Προϋπολογισμός: 7.379.428.24 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 053

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία  (ΕΚΧΑ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Ενίσχυση της υφιστάμενης εργαστηριακής υποδομής του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - "ΔΗΜΗΤΡΑ" για τον έλεγχο ψεκαστικών μηχανημάτων

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/12/2016 

Προϋπολογισμός: 437.270 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 051

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - Δήμητρα (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2016 | Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Gloud της ΓΓΠΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 06/02/2018

Προϋπολογισμός: 17.386.783,78 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 048

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/12/2016 | Εικονικό Μουσείο "Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη"

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 19/12/2017

Προϋπολογισμός: 1.200.200,00 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 055

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/12/2016 | Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 09/12/2016 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 23/12/2016 

Προϋπολογισμός: 9.412.260 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 049

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Αγιον 'Ορος για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2016 | Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 29/12/2016 

Προϋπολογισμός: 4.675.931,7 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 042

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

8/12/2016 | Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων

Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 15/11/2017 

Προϋπολογισμός: 5.530.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 043

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/12/2016 | Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών»

Η Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Equity Fund of Funds) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:


περισσότερα...

5/12/2016 | Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/12/2016 

Προϋπολογισμός: 3.690.363,60 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 044

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/12/2016 | Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες ΑΜΘ, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 27/12/2016

Προϋπολογισμός: 59.971.063,14 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 045

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»


περισσότερα...

2/12/2016 | Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού

Ημερομηνία Έκδοσης: 02/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 02/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 21/12/2016 

Προϋπολογισμός: 1.690.211,11 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 050

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

25/11/2016 | Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙI

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 01/12/2016  

Προϋπολογισμός: 400.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 046

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/11/2016 | Σύσταση Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/11/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 01/12/2016 

Προϋπολογισμός: 68.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 047

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2016 | Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 18/01/2018

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 037

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ)/ Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)/ Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών-ΕΣΕΕ, και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)/ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

5/10/2016 | Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας

Ημερομηνία Έκδοσης: 5/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 6/6/2017

Προϋπολογισμός:  5.313.500,00 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 040

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία".


περισσότερα...

2/8/2016 | Υπηρεσίες Δημιουργίας και Διάθεσης Εθνικών Ψηφιακών Ορθοεικόνων και Αεροφωτογραφιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 2/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 18/1/2018

Προϋπολογισμός: 3.104.699 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 035

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

2/8/2016 | Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων

Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:3/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 14/12/2016 

Προϋπολογισμός: 1.720.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 036

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | 2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 14/12/2016  

Προϋπολογισμός: 32.015.767,64

Κωδικός Πρόσκλησης: 038

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 11/9/2017

Προϋπολογισμός: 31.860.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 031

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) εποπτευόμενα απο την ΓΓΕΤ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

29/7/2016 | Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Απόρριψης: 08/11/2017

Προϋπολογισμός: 73.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 039

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες Δικαιούχων (ή εναλλακτικά στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Ακαδημία Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πάτρας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/7/2016 | Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών-Πράσινο Νησί

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/03/2017 

Προϋπολογισμός: 8.532.875,98 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 030

Η παρούσα πρόσκληση απαυθύνεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ και στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

21/7/2016 | Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 19/12/2017

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

21/7/2016 | Διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης: 27/12/2016

Προϋπολογισμός: 43.600.565,46 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 034

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

14/7/2016 | Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου

Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 26/05/2017

Προϋπολογισμός: 2.872.473 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 032

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

5/7/2016 | Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕK
Απόφαση Τροποποίησης: 21/02/2018

Προϋπολογισμός: 1.190.038,41 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 029

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

5/7/2016 | Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 08/12/2016 

Προϋπολογισμός: 3.009.010 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 026

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

5/7/2016 | Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 22/03/2017 

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

27/6/2016 | Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Ημερομηνία Έκδοσης: 27/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/11/2016

Απόφαση Απόρριψης: 07/02/2018

Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 024

Δείτε με προσοχή τους Φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/ Οργανώσεις αυτών, Κλαδικοί φορείς, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".


περισσότερα...

21/6/2016 | Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/11/2016 

Προϋπολογισμός: 4.388.174,41 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 027

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ, Δικαιούχος που προέκυψε μετά από συγκριτική αξιολόγηση της πρόσκλησης με αρ. 80 του ΕΠΑΝ ΙΙ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

 

 


περισσότερα...

21/6/2016 | Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων

Ημερομηνία Έκδοσης: 21/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 4.499.075 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 028

Η παρούσα πρόσκκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

31/5/2016 | Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 31/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:01/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:31/08/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 08/11/2016 

Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 025

Η παρούσα πρόσκκληση απευθύνεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

24/5/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ "Ψηφιακή Σύγκλιση" (πρώην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ψηφιακή Σύγκλιση)

Ημερομηνία Έκδοσης: 24/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής:9/8/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/11/2016 

Προϋπολογισμός: 268.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 023

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

11/5/2016 | Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Ημερομηνία Έκδοσης: 11/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 
9/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), ως ισχύει.


περισσότερα...

25/4/2016 | Aπορρύπανση-Aποκατάσταση Kτιρίου "ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ" στο ΤΠΛΛ

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:27/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 20/01/2017 

Προϋπολογισμός: 2.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 007

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠ (ΕΑΔΠ/ΕΜΠ), για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/4/2016 | Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων

Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/7/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 20.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 011

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

6/4/2016 | Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 02/12/2016

Προϋπολογισμός: 10.850.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 009

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 


περισσότερα...

25/2/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 30/08/2016 

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 021

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | «Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπoυργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)»

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 05/09/2016

Προϋπολογισμός: 70.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 012

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες -Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 07/09/2016

Προϋπολογιμός: 100.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 016

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

25/2/2016 | Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Τομέας Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΥΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 25/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:25/2/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/4/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 07/11/2017

Προϋπολογισμός: 100.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 014

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 06/04/2016 

Προϋπολογισμός: 150.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 013

Η προύσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα "ΑΘΗΝΑ", για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( ΓΓΕΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 12/05/2016 

Προϋπολογισμός: 1.200.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 015

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες-Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 10/05/2016 

Προϋπολογισμός: 350.000 έυρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 017

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 27/9/2016

Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 018

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Μελέτες και Εμπειρογνωμοσύνες- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/06/2016 

Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 019

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΓΕΤ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/2/2016 | Υποστήριξη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ (ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/2/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:22/02/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/04/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 20/3/2017

Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 020

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην  (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστιότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

13/1/2016 | Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ -II

Ημερομηνία Έκδοσης: 13/1/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:13/1/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 13/12/2017 

Προϋπολογισμός: 2.133.250 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 010

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

18/12/2015 | Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης: 18/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 29/01/2016 

Προϋπολογιμός: 3.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 002

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

15/12/2015 | Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 26/06/2016

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 006

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

9/12/2015 | Μελέτες-Εμπειρογνωμοσύνες ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης:9/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:9/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 18/02/2016 

Προϋπολογισμός: 1.800.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 003

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

12/10/2015 | Λειτουργία Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ

Ημερομηνία Έκδοσης:12/10/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:12/10/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/11/2015
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 2/8/2017

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης: "Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 01)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 6.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν την πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες – βιοτέχνες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 02)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 12.000.000 ευρώ

Εποχορηγούμενος Π/Υ: 2.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε κοινωνικούς εταίρους ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».


περισσότερα...

16/1/2015 | Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης - Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑνΕΚ 03)

Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 3.250.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».


περισσότερα...