Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης [28/6/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/06/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 152

Προϋπολογισμός: 166.700.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το εν λόγω έργο αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό και υψηλής τεχνολογίας έργο και αποτελείται από την υπεράκτια πλωτή μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) υγροποιημένου φυσικού αερίου, το σύστημα πρόσδεσης και τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου για την σύνδεση της πλωτής μονάδας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Το FSRU θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένο στο Θρακικό πέλαγος, σε απόσταση 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης της Αλεξανδρούπολης, σε απόσταση 10 χλμ. από την πλησιέστερη ακτή της Μάκρης.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα διασφαλίσει με νέες ποσότητες φυσικού αερίου την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων, αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας. Πρόκειται για ένα νέο σημείο εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα και για μια νέα πύλη εισόδου στις Ευρωπαϊκές αγορές και ειδικότερα στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ουγγαρία και Βόρεια Μακεδονία (FYROM). 

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου Τηλ.: 2131503644  Email: koukou@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
7/11/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση της Gastrade Ανώνυμη Κατασκευαστική και Τεχνική Εταιρεία Φυσικού Αεριού για την υλοποίηση του έργου "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης"»
22/9/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση της Gastrade Ανώνυμη Κατασκευαστική και Τεχνική Εταιρεία Φυσικού Αεριού για την υλοποίηση του έργου "Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου «ΑΣΦΑ» Αλεξανδρούπολης"»
28/6/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
28/6/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19