Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ [1/7/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 01/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/07/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/12/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 146

Προϋπολογισμός: 3.700.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της δράσης είναι η οργάνωση και πιλοτική λειτουργία, διάρκειας περίπου δυο (2) ετών, του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ, το οποίο αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. εθνικής εμβέλειας που ιδρύθηκε (2020) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), ενώ έχει την έδρα του στο πρόσφατα αποκαταστημένο κτήριο του ιστορικού ξενοδοχείου ACROPOLE PALACE στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κύριοι στόχοι του νέου αυτού φορέα είναι: η στήριξη, ανάπτυξη και ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η δικτύωση των επαγγελματιών του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα (ΠΔΤ) μεταξύ τους, αλλά και με φορείς του εξωτερικού, που θα προσφέρει ευκαιρίες διασύνδεσης, εξωστρέφειας και προβολής, δίνοντας με τον τρόπο αυτό, ώθηση στην ανάπτυξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα, αλλά και στη διεθνή παρουσία της στο εξωτερικό.

Το ΑΚΡΟΠΟΛ θα παρέχει, επιπλέον, με οργανωμένο τρόπο τη βασική ενημέρωση στους επαγγελματίες του ΠΔΤ, σχετικά με το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, ενώ θα διοργανώνει διαλέξεις και masterclasses, στα οποία θα φιλοξενούνται Έλληνες και ξένοι ειδικοί που θα καλούνται να παρουσιάσουν την εμπειρία τους, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών.

Παράλληλα το ΑΚΡΟΠΟΛ, θα λειτουργήσει και ως ένας νέος πυρήνας πολιτισμού στον άξονα της οδού Πατησίων, φέρνοντας το ευρύ κοινό σε επαφή με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και υπογραμμίζοντας, μέσω συνεργειών, τους ισχυρούς δεσμούς της με την κληρονομιά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που βρίσκονται ακριβώς απέναντι.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια Τηλ.: 2131503643 Email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
15/12/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ»
21/3/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οργάνωση και πιλοτική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού και Δημιουργίας ΑΚΡΟΠΟΛ»
10/9/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
1/7/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
1/7/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19