Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ «ΦΑΣΗ Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150kV ονομαστικής ικανότητας 2Χ200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος» [20/11/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 20/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/12/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 113

Προϋπολογισμός: 127.428.278,31 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η δράση αφορά την Φάση Ι του ευρύτερου έργου της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Η Φάση Ι περιλαμβάνει τη Διασύνδεση Κρήτης –Πελοποννήσου, η οποία θα υλοποιηθεί με 2 κυκλώματα ΕΡ 150kV, ονομαστικής μεταφορικής ικανότητας 200MVA έκαστο.

Για λόγους ελαχιστοποίησης της υποβρύχιας όδευσης ως σημείο σύνδεσης στην Πελοπόννησο έχει επιλεγεί η ευρύτερη περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέα και για την Κρήτη σημείο στα Δυτικά του νησιού στον Υ/Σ Χανιά Ι.

Το έργο καλύπτει υφιστάμενες ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές, που συμβάλλουν στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, στην ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης, που αποτελεί το μεγαλύτερο αυτόνομο ηλεκτρικό νησιωτικό σύστημα της χώρας.


Πληροφορίες: Αναστασία Θανασούλη, 213-1503665, e-mail: athanasouli@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
4/9/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ "Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kV ονομαστικής ικανότητας 2 x 200 MVA Κρήτη - Πελοπόννησος"»
28/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ "Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kV ονομαστικής ικανότητας 2 x 200 MVA Κρήτη - Πελοπόννησος"»
15/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ "Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kV ονομαστικής ικανότητας 2 x 200 MVA Κρήτη - Πελοπόννησος"»
21/12/2018 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ "Φάση Ι: Διασύνδεση ΕΡ 150 kV ονομαστικής ικανότητας 2 x 200 MVA Κρήτη - Πελοπόννησος"»
20/11/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
20/11/2018 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19