Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για την ανάπτυξη συνεργειών Δημόσιας Διοίκησης και επιστημονικού δυναμικού στον τομέα των ΤΠΕ [30/8/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/8/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 31/8/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 9/11/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 104

Προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα πρέπει να υποβληθεί πρόταση που εμπίπτει στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με 02-11i 2.4-03 (όπως ισχύει). Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο της δράσης αφορά στην δημιουργία ενός ανοιχτού μηχανισμού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα υποστηρίξει τη Δημόσια Διοίκηση στο να αναπτύξει τις ικανότητες εκείνες που θα της επιτρέψουν να υποστηρίξει νέους ανθρώπους να επεξεργαστούν και να αναπτύξουν την ιδέα τους η οποία θα συμβάλει στους στόχους του Δημοσίου Τομέα. Ο μηχανισμός θα είναι εστιασμένος σε εφαρμογές ΤΠΕ για τη Δημόσια Διοίκηση.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
17/10/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
17/10/2018 Νέα Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
30/8/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/8/2018 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19