Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν [3/10/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/09/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/10/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 164

Προϋπολογισμός: 17.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση - με τη μορφή επιχορήγησης - επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γούνινων και συναφών ειδών οι οποίες, έχοντας ήδη πληγεί από την υγειονομική κρίση του COVID19, θίγονται υπέρμετρα από τις συνέπειες της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την ΕΕ ή τους διεθνείς εταίρους της και τα αντίμετρα που ελήφθησαν. Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές εμπορευμάτων χρήσης & πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU).

Ρόλο Δικαιούχου της Πράξης, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10α του Καν. 1303/2013, αναλαμβάνει ο ΕΦΕΠΑΕ. Ωφελούμενοι της ενίσχυσης της παρούσας δράσης είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 31.12.2021.

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά σε 17.000.000 ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από το ΕΠΑΝΕΚ και 3.000.000 ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις από αμιγώς εθνικούς πόρους. Συνημμένα Αρχεία
31/1/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
3/10/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
3/10/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19