Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Φλώρινας [3/11/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/01/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 155

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κατοικιών, που βρίσκονται στην πόλη της Φλώρινας και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ειδικότερα, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά ορυκτά καύσιμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και της απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, καθώς και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, Email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
15/2/2022 Απόφασης Ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση Συστημάτων Θέρμανσης με Συστήματα Φυσικού Αερίου στην Πόλη της Φλώρινας»
3/11/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
3/11/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19