Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα [6/9/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 06/09/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/09/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 076

Προϋπολογισμός: 34.490.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 01-3d-1.5-03. Η δράση εξυπηρετεί την στρατηγική της χώρας στον τομέα της αγροδιατροφής, για την μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εισάγοντας διαφοροποιημένα προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολιτική της παραγωγής πρώτων υλών υψηλής ποιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία (και σε διεθνές επίπεδο), αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας.

Παράλληλα, βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση/αξιοποίηση αυτών (π.χ. εστίαση, εμπόριο), η δημιουργία των προϋποθέσεων ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, καθώς και αποτελεσματικής ένταξης τους σε διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες όπως:

- Διαμόρφωση Στρατηγικής για την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας / σήματος ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά,

- Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές,

- Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν πιστοποιημένα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές,

- Σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων προώθησης – προβολής της αναγνωρισιμότητας της ενιαίας ταυτότητας / σήματος προϊόντων / υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα στις ελληνικές επιχειρήσεις,

- Προώθηση και προβολή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, μέσω της ανάδειξης και παγίωσης της ενιαίας ταυτότητας / σήματος των προϊόντων / υπηρεσιών του.

Στο ανωτέρω πλαίσιο αναμένεται να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και κατ' επέκταση για την αναβάθμιση της εικόνας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.Συνημμένα Αρχεία
3/12/2018 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας / Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα»
6/9/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
6/9/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης