Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σύγχρονες και βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Οικονομίας [19/9/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 19/09/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 26/09/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2023 και ώρα 12:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Κωδικός Πρόσκλησης: 06 ΕΠΑΝΕΚ EKT

Προϋπολογισμός: 19.990.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΥΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 10.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει. Το έργο απευθύνεται σε 10.000 συνολικά εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως του τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ψηφιακές ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση και ενίσχυση των επαγγελματικών ψηφιακών προσόντων των ωφελουμένων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.


Ομάδα στόχος

Σε όλη τη χώρα, 10.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση το επίπεδο της εμπειρίας και του εκπαιδευτικού επιπέδου των ωφελούμενων και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη διάγνωση των αναγκών τους, με άξονα τη συμβουλευτική διαδικασία και εξειδικευμένα εργαλεία, θα υπάρξει ειδικός σχεδιασμός διαβαθμισμένου επιπέδου εξειδίκευσης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που θα υποστηρίζει αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομίας.

Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται κατ' ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους. Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής.


Με το Πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθούν:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Επιλογή των Υποψηφίων για την καταγραφή των αναγκών τους. Κατάρτιση (σε δύο φάσεις) Πιστοποίηση Προσόντων
Συντονισμός και διαχείριση της πράξης
Δημοσιότητα της δράσης

 

Πληροφορίες: Ειρήνη Μυριανθοπούλου, Ανθούλα Αναγνωστάκη Τηλ.: 2131500521, 2131500523, 210 3722400 Email: imyr@madc.gr, anagnostaki@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
28/4/2023 Ένταξη της Πράξης «Σύγχρονες και Βιώσιμες θέσεις απασχόλησης στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής ΟικονομίαςΙΝΕ ΓΣΕΕ»
9/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
12/10/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
19/9/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
19/9/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19