Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα [8/12/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 8/12/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 056

Προϋπολογισμός: 83.704.921,98  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αποσκοπεί, εν πρώτοις, στη σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων (δηλαδή, των ψηφιακών χαρτών που απεικονίζουν τα προσωρινά όρια των ακινήτων και τους «φερόμενους» σε αυτά ιδιοκτήτες) σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας και, εν συνεχεία, στη δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων της ανάρτησης στις περιοχές αυτές (δηλαδή, της ψηφιακής βάσης δεδομένων που περιέχει τη χαρτογραφική απεικόνιση των ακινήτων και τα δικαιώματα επί αυτών, όπως αυτά έχουν προκύψει από την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και άλλους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων).

Με το εν λόγω έργο προωθείται δραστικά η σύνταξη κτηματολογίου στις εν λόγω περιοχές, κάτι που δρα καταλυτικά στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφού η ύπαρξη και η λειτουργία ενός τέτοιου θεσμού καταγραφής, διασφάλισης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας (Εθνικό Κτηματολόγιο), και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή, μεταξύ άλλων, διευκολύνει την εγκατάσταση επιχειρήσεων ή και την χρηματοδότησή τους (π.χ. με σύναψη δανείων βάζοντας υποθήκη στα ακίνητα). Σημειωτέον η ύπαρξη και λειτουργία ενός αποτελεσματικού κτηματολογίου αποτελεί, με βάση την Παγκόσμια Τράπεζα, έναν από τους 10 δείκτες κατάταξης των χωρών, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα.

Πληροφορίες: Γεωργία Σούμπαση, Τηλ.: 2131503650, Email: gsoumpasi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/3/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»
25/11/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»
17/9/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»
14/12/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»
27/12/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα»
8/12/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
8/12/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19