Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

G-Cloud Next Generation- Β φάση [1/10/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 01/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/09/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/01/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 102_A_ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 24.235.800,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G Cloud της ΓΓΠΣ» και της παραγωγικής λειτουργίας των παραληφθέντων υπολογιστικών υποδομών σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής (φιλοξενία παραγωγικών Πληροφοριακών Συστημάτων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών εσωτερικών και εξωτερικών,συνεχής λειτουργία 24x7x365), διαπιστώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τους δημόσιους φορείς για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς επίσης επιβεβαιώθηκε και η οικονομία κλίμακας την οποία προσφέρει. Επίσης, μετά από σχεδόν τρία χρόνια λειτουργίας, καθώς και τη θεσμοθέτηση του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) που καθιστά υποχρεωτική την φιλοξενία και λειτουργία στο G?Cloud των κεντρικών συστημάτων όλης της Δημόσιας Διοίκησης, απαιτείται η περαιτέρω επέκταση της υπολογιστικής ισχύος, η προσθήκη εναλλακτικού – δεύτερου – κέντρου δεδομένων, για την κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, η δυνατότητα παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό/εκτέλεση της αρχικής σύμβασης και προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων, των αυτοματισμών και της υβριδικής λειτουργίας με άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά Νέφη.

Πληροφορίες: Μάριος Φίλης, 2131500551, e-mail: filis@madc.gr 

 Συνημμένα Αρχεία
9/12/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
30/10/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
1/10/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
1/10/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19