Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας [28/11/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 28/11/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/01/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 071

Προϋπολογισμός: 3.034.372 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο της Κατασκευής σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας αφορά στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης βυτίων ΥΦΑ στην εγκατάσταση της Ρεβυθούσας. Ο σταθμός φόρτωσης θα αποτελείται από μία θέση παροχής 100 m3/ώρα, ενώ το έργο θα περιλαμβάνει επίσης:

• σύστημα μέτρησης της ποσότητας, με χρήση γεφυροπλάστιγγας επί της οποίας θα φορτώνονται τα βυτιοφόρα

• σύνδεση του σταθμού φόρτωσης με το δίκτυο Πληροφορικής του ΔΕΣΦΑ, για την έκδοση τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων

• κυκλοφορικές ρυθμίσεις, τόσο εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ όσο και επί της διαδρομής πρόσβασης στη Ρεβυθούσα

• προσαρμογή του υφιστάμενου πορθμείου στις απαιτήσεις μεταφοράς βυτιοφόρων ΥΦΑ, ή εφόσον απαιτηθεί, μίσθωση νέου.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το Aρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καλλίνικος, Τηλ.: 213-1503667, Email: akallinikos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/12/2020 Τροποποίηση της πράξης «Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας»
2/11/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή σταθμού φόρτωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας»
28/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
28/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19