Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο [8/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 042

Προϋπολογισμός: 3.198.327,83 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών ΔΔΕΑΜΤΠΠΑ (πρώην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα ενσωματώσει περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν στα δημόσια ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από το Δημόσιο με διάφορους τρόπους, τους αρχαιολογικούς χώρους και λοιπές περιοχές προστασίας, καθώς και ακίνητα μνημεία (αρχαία και νεώτερα) που διαχειρίζεται το ΥΠΟΠΑΙΘ (Τομέας Πολιτισμού). Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, εκτεταμένες εργασίες ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού και χωρικών εντοπισμών και την ενσωμάτωση περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποτελεί η παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερομένους φορείς του Δημοσίου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης.

Πληροφορίες: Εμμανουέλα Φλέσουρα, Τηλ.: 213-1503742, Email: eflessoura@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/7/2020 Ορθή Επανάληψη της 5ης τροποποίησης της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
27/7/2020 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
24/12/2019 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
28/12/2018 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
29/3/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
29/12/2016 Πρώτη (1η) τροποποίηση της πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
20/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο»
8/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
8/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19