Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δημοσιότητα ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ [18/12/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης: 18/12/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/12/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 002 

Προϋπολογιμός: 3.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Η δράση αφορά σε:

- Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κλπ), όσο και στην κοινή γνώμη.

- Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων –ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

- Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών επικοινωνίας και Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΕΚ στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.

Πληροφορίες: Μαρία Μωραΐτου, Τηλ.: 213-1503660, e-mail: mmoraitou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
29/1/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Δημοσιότητα για Δράσεις Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας»
28/1/2016 Aνάκληση της 1ης Tροποποίησης της Πρόσκλησης
30/12/2015 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης
18/12/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
18/12/2015 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19