Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου [24/11/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 24/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/03/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 156

Προϋπολογισμός: 8.324.360,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης σε 2 πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στους Δήμους Τρίπολης και Κορίνθου.

Με την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στις πόλεις αυτές, θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για τις οικιακές τους ανάγκες. 

Πληροφορίες: Νικολέτα Αναστασοπούλου, 2131503646, Email: nanastasopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/3/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση της Hellenic Natural Gas Distribution Εταιρεία Διανομής Ελληνικού Φυσικού Αερίου Μονοπρόσωπη ΑΕ (HENGAS A.E.)
24/11/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
24/11/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19