Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

 

Διαβούλευση για το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ 2021-2027)

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σχεδιασμού και διαβούλευσης του νέου Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ δημοσιεύει το Concept Paper του Προγράμματος, το οποίο αποτελεί το πρώτο συνοπτικό κείμενο διαβούλευσής του (στρατηγική, αρχιτεκτονική και  βασικοί στόχοι). Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) σχεδιάζεται ως  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

Για την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας του νέου σχεδιασμού είναι απαραίτητη η ευρύτερη δυνατή διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να το αποστείλουν συμπληρωμένο έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις a1.epanek@mou.gr και gbouris@mou.gr 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.

 

Δείτε εδώ το Concept Paper ΕΠΑνΕΚ 2021-2027

Δείτε εδώ το Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης για το ΕΠANEK 2021-2027

 

Υποστηρικτικό Υλικό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

2η Εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2017

1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 2021-2027

Μάθετε περισσότερα για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης