Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ δημοσιεύει το σχέδιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Το Πρόγραμμα σχεδιάζεται ως  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 που θα υποστηρίξει τους παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας στη μετάβασή τους σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο που καθοδηγείται από την Οικονομία της Γνώσης.

Το Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 όπως εστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ  μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Υποστηρικτικό Υλικό για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

Προσχέδιο διαβούλευσης ΕΠΑΝΕΚ 2021-2027 (Απρίλιος 2021)

2η Εγκύκλιος για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2021-2017

1η Εγκύκλιος για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 2021-2027

Concept Paper ΕΠΑνΕΚ 2021-2027

Μάθετε περισσότερα για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης