Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

G-Cloud Next Generation [29/1/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/01/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/01/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 07/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 102

Προϋπολογισμός: 11.780.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ» και της παραγωγικής λειτουργίας των παραληφθέντων υπολογιστικών υποδομών σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής (φιλοξενία παραγωγικών Πληροφοριακών Συστημάτων, μεγάλος αριθμός εμπλεκόμενων χρηστών - εσωτερικών και εξωτερικών - συνεχής λειτουργία 24x7x365), διαπιστώθηκε τεράστιο ενδιαφέρον από τους δημόσιους φορείς για την ένταξή τους σε αυτό, καθώς επίσης επιβεβαιώθηκε και η οικονομία κλίμακας την οποία προσφέρει. Επίσης, μετά από 18 μήνες λειτουργίας διαπιστώθηκε η ανάγκη παροχής νέων πιο προηγμένων υπηρεσιών σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και σε υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS). Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν ήταν διαθέσιμες κατά τον σχεδιασμό/εκτέλεση της αρχικής και προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και καινοτομίες στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων (SDS – Software Defined Storage), της ασφάλειας (υλοποίηση hypervisor level network segmentation), των αυτοματισμών και της διαλειτουργικότας/υβριδικής λειτουργίας με άλλα κυβερνητικά ή δημόσια υπολογιστικά Νέφη.

Πληροφορίες: Μάριος Φίλης, Τηλ.: 2131500551, Email: filis@madc.gr Συνημμένα Αρχεία
19/3/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
29/1/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/1/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19