Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO [21/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία."

Η δράση περιλαμβάνει τη συνέχιση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι απαιτούμενες εργασίες συνάδουν με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων κατέχει εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας τους, η οποία έχει συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και συμβολή στην γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Ενδεικτικα: Ακρόπολη Αθηνών (πχ. Παρθενώνας, Τείχη κ.α), Ανάκτορο των Αιγών (Βεργίνα) κ.α.

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
3/11/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1»
24/3/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης»
29/12/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1»
11/10/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης»
21/11/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης»
19/12/2017 Τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1»
3/4/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναστήλωση και Συντήρηση Μνημείων Ακρόπολης»
1/3/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στερέωση, Συντήρηση, Αναστήλωση και Ανάδειξη του Ανακτόρου των Αιγών. Φάση Δ.1»
12/9/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19