Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Καταλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO [21/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/7/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 19/12/2017

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 033

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία."

Η δράση περιλαμβάνει τη συνέχιση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, που εντάσσονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι απαιτούμενες εργασίες συνάδουν με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων κατέχει εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας τους, η οποία έχει συμβάλλει στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα και συμβολή στην γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Ενδεικτικα: Ακρόπολη Αθηνών (πχ. Παρθενώνας, Τείχη κ.α), Ανάκτορο των Αιγών (Βεργίνα) κ.α.

Πληροφορίες: Φλώρα Μουστακάτου, Τηλ.: 213-1503647, Email: fmoustakatou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
19/12/2017 Τροποποίηση της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ TOY ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ TΩΝ ΑΙΓΩΝ. ΦΑΣΗ Δ.1» [Νέο αρχείο]
3/4/2017 Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» [Νέο Αρχείο]
1/3/2017 Ένταξη της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ TOY ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ TΩΝ ΑΙΓΩΝ. ΦΑΣΗ Δ.1»
12/9/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή