Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα [17/10/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 17/10/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/10/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2018 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 109

Προϋπολογισμός: 24.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κ.Ε.Ε.Ε. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της Δράσης με κωδ. 02-8v-2.2-09 και τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα».

Αντικείμενο της δράσης είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους, με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται.

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Είναι σημαντικό να αναληφθεί στοχευμένη δράση για την ψηφιακή αναβάθμιση και επανεκπαίδευση της ελληνικής κοινωνίας και του εργατικού της δυναμικού, ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη και εξέλιξη τους στις ανελαστικές απαιτήσεις της συνεχώς εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας.

Πληροφορίες: Κατερίνα Καμπίλαυκου, Τηλ.: 213-1503720, Email: kkabilaykou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
4/12/2023 Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
3/8/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
12/1/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
31/7/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
22/2/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
20/11/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
17/10/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
17/10/2018 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19