Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχειων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE [15/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 053

Προϋπολογισμός: 7.379.428.24 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία  (ΕΚΧΑ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Tο έργο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE» αφορά στην παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κτηματολόγιο, την επαναοριοθέτηση των περιοχών NATURA στη χώρα και την προσαρμογή των δεδομένων της εταιρείας με την οδηγία INSPIRE. Το έργο θα συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των εμπράγματων συναλλαγών, γεγονός που αναμένεται να αξιοποιηθεί από το σύνολο του επαγγελματικού χώρου που σχετίζεται με τον τομέα αυτό προς όφελος τόσο των πολιτών, όσο και των επιχειρήσεων.

H πράξη θα έχει οριζοντιο χαρακτήρα. Πρόκειται για μεταφερόμενο έργο από την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

Πληροφορίες: Κατερίνα Προεστάκη, 213 1503743, email: kproestaki@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
15/2/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών για τη Βελτίωση της Λειτουργίας του Κτηματολογίου και Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διάθεσης Στοιχείων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" στις Επιταγές της Οδηγίας INSPIRE»
21/7/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών για τη Βελτίωση της Λειτουργίας του Κτηματολογίου και Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διάθεσης Στοιχείων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" στις Επιταγές της Οδηγίας INSPIRE»
4/12/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών για τη Βελτίωση της Λειτουργίας του Κτηματολογίου και Προσαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων Διάθεσης Στοιχείων του Φορέα "Ελληνικό Κτηματολόγιο" στις Επιταγές της Οδηγίας INSPIRE»
30/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε στις επιταγές της οδηγίας INSPIRE»
15/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19