Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας [5/10/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 5/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 040

Προϋπολογισμός:  5.313.500,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία".

Το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, επικεντρώνοντας το αποτέλεσμα της εφαρμοσμένης έρευνάς του σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους, όπως είναι η ενέργεια, η βιομηχανία και τα υλικά.

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνονται στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας που αναμένονται να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Το έργο συμβάλλει, παράλληλα, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των ΑΠΕ (ειδικά της γεωθερμικής ενέργειας) και της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Πληροφορίες: Χρήστος Βλάχος, Τηλ.: 213-1503662, Email: xvlaxos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
27/1/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας»
6/6/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας»
29/11/2016 Παράταση υποβολής προτάσεων έως 16/12/2016
5/10/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/10/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19