Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής [5/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕK
Κωδικός Πρόσκλησης: 029

Προϋπολογισμός: 1.190.038,41 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης δύο τμηματοποιημένων έργων του ΕΠΑΝ ΙΙ που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και προβολή του προβιομηχανικού και βιομηχανικού πολιτισμού, της ιστορίας της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας γύρω από την παραγωγή, την εκμετάλλευση και τη διάθεση αγροτικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων καθώς και προϊόντων καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Τα έργα συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής και στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής σημασίας, με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος

Πληροφορίες: Δήμητρα Γιαννοπούλου, Τηλ.: 213-1503664, Email: dgiannopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
24/9/2019 Δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»
21/2/2018 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»
21/11/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου»
11/11/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»
5/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
5/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19