Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Συνδρομή στην ολοκλήρωση υποδομών ανάδειξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής [5/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Τροποποίησης: 21/02/2018

Προϋπολογισμός: 1.190.038,41 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 029

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης δύο τμηματοποιημένων έργων του ΕΠΑΝ ΙΙ που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση και προβολή του προβιομηχανικού και βιομηχανικού πολιτισμού, της ιστορίας της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας γύρω από την παραγωγή, την εκμετάλλευση και τη διάθεση αγροτικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων καθώς και προϊόντων καλλιτεχνικής δημιουργίας σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Τα έργα συμβάλλουν στην ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής και στη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία πυρήνων τουριστικής ανάπτυξης περιφερειακής σημασίας, με τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ.: 213-1503643 , e-mail: svisilia@mou.gr  Συνημμένα Αρχεία
21/2/2018 Τροποποίηση της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων» [Νέο Αρχείο]
21/11/2016 Ένταξη της Πράξης «Μουσείο Μαστίχας Χίου»
11/11/2016 Ένταξη της Πράξης «Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων»
5/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
5/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης