Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού [21/1/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/01/2021 08:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/04/2022 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 141

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και σε ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΘ' ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη και προώθηση του Προσκυνηματικού τουρισμού, επιδιώκοντας την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της αξίας της, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη τόσο του Προσκυνηματικού τουρισμού, με την αύξηση της επισκεψιμότητας για ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος των επισκεπτών, όσο και στον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών, γενικότερα, για την καλλιτεχνική αξία των διαφόρων θρησκευτικών μνημείων.

Στο πλαίσιο της δράσης, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υλοποιούν ενέργειες για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη ιερών ναών, μονών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και λοιπών θρησκευτικών μνημείων και ιδίως των σημαντικών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών αυτών (π.χ. ανάπλαση και αποκατάσταση προσόψεων, κωδωνοστασίων κ.ο.κ.).

Επίσης μπορούν να διενεργούν μικρής έκτασης παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή αποκατάσταση χώρων κοιτώνων δωρεάν φιλοξενίας ή και για συγκεκριμένα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. νωπογραφίες) αυτών.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος – που εμπίπτει στις ανωτέρω κατηγορίες επιλέξιμων δυνητικών δικαιούχων – στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε έναν ή και περισσότερους ιερούς ναούς ή/και μονές ή λοιπούς θρησκευτικούς χώρους της χωρικής αρμοδιότητάς του.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, e-mail: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
18/1/2024 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Aπoκατάσταση και βελτίωση διαμορφώσεων περιβάλλοντα χώρου της Ι. Μονής Χρυσοσκαλίτισας και του Παρθενώνα και τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο του Παρθενώνα»
18/1/2024 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Aναβάθμιση Υποδομών Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»
9/11/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Aναβάθμιση υποδομών Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»
9/11/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Aπoκατάσταση και βελτίωση διαμορφώσεων περιβάλλοντα χώρου της Ι. Μονής Χρυσοσκαλίτισας και του Παρθενώνα και τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο του Παρθενώνα»
9/11/2023 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης «Αποκατάσταση καμπαναριού - διαμόρφωση προσβασιμότητας και χώρων εξυπηρέτησης κοινού Ιεράς Μονής Τόπλου στη Σητεία»
9/11/2023 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερών Ναών Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης Συβριτού και Σφακιών»
15/9/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση Καμπαναριού - Διαμόρφωση Προσβασιμότητας και Χώρων Εξυπηρέτησης Κοινού Ιεράς Μονής Τοπλού στη Σητεία»
15/9/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Θρησκευτική & Πολιτιστική Κληρονομιά για την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας»
27/3/2023 Απόφαση τροποποίηση της Πράξης «AΠOKATAΣTAΣH KAI BEΛTIΩΣH ΔIAMOPΦΩΣEΩN ΠEPIBAΛΛONTA XΩPOY THΣ I. MONHΣ XPYΣOΣKAΛITIΣAΣ KAI TOY ΠAPΘENΩNA KAI TOΠOΘETHΣHΣ H/M EΓKATAΣTAΣEΩN ΣTO KTIPIO TOY ΠAPΘENΩNA»
8/9/2022 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Δημιουργία Νέου Κοιτώνα και Αποκατάσταση και Συντήρηση Υφιστάμενων Παλαιών Κοιτώνων και Δομών Φιλοξενίας Επισκεπτών στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος»
31/8/2022 Απόφαση Αποδοχής Αιτήματος Θεραπείας επί της απόφασης ένταξης της Πράξης 5168291 στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
26/7/2022 Απόφαση ένταξης της Πράξης: «Πνευματικά Προσκυνηματικά Οδοιπορικά - Ανάδειξη Θρησκευτικής Κληρονομίας και Μοναστηριακών παραδόσεων της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης»
14/7/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιερών Ναών Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης Συβριτου και Σφακιων»
11/7/2022 Απόρριψη της Πράξης «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»
29/6/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Θρησκευτική & Πολιτιστική Κληρονομιά για την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας»
10/6/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»
17/5/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία νέου κοιτώνα και αποκατάσταση και συντήρηση υφιστάμενων παλαιών κοιτώνων και δομών φιλοξενίας επισκεπτών στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος»
23/3/2022 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιεράς Μητρόπολης Σύρου»
21/3/2022 Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/3/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης - Τροποποίηση
10/2/2022 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Δημιουργία Νέου Κοιτώνα και Αποκατάσταση και Συντήρηση Υφιστάμενων Παλαιών Κοιτώνων και Δομών Φιλοξενίας Επισκεπτών στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος»
31/12/2021 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
21/9/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης - Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών Προσκυνηματικού Τουρισμού»
21/9/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Καμπαναριού - Διαμόρφωση Προσβασιμότητας και Χώρων Εξυπηρέτησης Κοινού Ιεράς Μονής Τοπλού στη Σητεία»
26/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση και Βελτίωση Διαμορφώσεων Περιβάλλοντα χώρου της Ι. Μονής Χρυσοσκαλίτισσας και του Παρθενώνα και τοποθέτηση Η/Μ Εγκαταστάσεων στο Κτίριο του Παρθενώνα»
7/7/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αποκατάσταση και βελτίωση διαμορφώσεων περιβάλλοντα χώρου της Ι. Μονής Χρυσοσκαλίτισας και του Παρθενώνα και τοποθέτησης Η/Μ εγκαταστάσεων στο κτίριο του Παρθενώνα»
21/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19