Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών [30/7/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/07/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 074

Προϋπολογισμός: 2.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης δύναται να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης που θα εμπίπτει στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 03-6c-3.5-11.

Σκοπός της δράσης είναι η λειτουργία "Στέγης" που θα βασιστεί εξ' ολοκλήρου σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και εφαρμογών για την πολυμεσική και διαδραστική παρουσίαση του περιεχομένου του και των δραστηριοτήτων που θα προσφέρει στο ευρύ κοινό. Η εγκατάστασή της μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από το δικαιούχο (πχ να αποτελεί εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Στο αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η τεκμηρίωση, η οργάνωση και η λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών, ενός καινοτόμου έργου στο σημασιολογικό αποθετήριο του οποίου θα εντάσσονται τεκμήρια που θα έχουν ως αποτέλεσμα την διαδραστική επαφή των επισκεπτών/τουριστών με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και τις φιλοσοφικές έννοιες.

Πιο ειδικά, στο αντικείμενο του έργου εντάσσονται: η ανάπτυξη και τεκμηρίωση μεθοδολογίας «απεικόνισης ιδεών», ο σχεδιασμός, η συγκρότηση, η τεκμηρίωση των συλλογών, η δημιουργία σχετικού εποπτικού υλικού, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και διάδρασης, η τελική διαμόρφωση και εξοπλισμός των χώρων λειτουργίας της Στέγης (υλικοτεχνική υποδομή και λογισμικό) και δράσεις προβολής και δημοσιότητας για την εξωστρέφεια της Στέγης.

Η δράση αναμένεται να εμπλουτίσει την αλυσίδα αξίας Πολιτισμού – Τουρισμού, προσφέροντας ένα πρωτοποριακό «προϊόν» Πολιτιστικού Τουρισμού με ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες: Εμμανουέλα Φλέσουρα, Τηλ.: 213-1503742, Email: eflessoura@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
18/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών»
5/9/2019 Απόφαση 'Ενταξης της Πράξης «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών»
30/7/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/7/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
30/7/2018 Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19