Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στους Δήμους Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Πολυγύρου και Παιονίας [29/11/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/03/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 157

Προϋπολογισμός: 13.998.825,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 5 πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Έδεσσα, στη Νάουσα, στη Σκύδρα, στον Πολύγυρο και στο Πολύκαστρο Παιονίας. 

Με την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στις πόλεις αυτές, θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο για τις οικιακές τους ανάγκες. 

Πληροφορίες: Νικολέτα Αναστασοπούλου, 2131503646, Email: nanastasopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
15/4/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση της HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (HENGAS A.E.)»
29/11/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/11/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19