Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης [15/1/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/01/2021 13:00                
Τελευταία ημέρα υποβολής: 26/02/2021 και ώρα 14:00  
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 138

Προϋπολογισμός: 3.600.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Το έργο αφορά στην αναγκαιότητα εγκατάστασης των δικτύων διανομής, των παροχετευτικών αγωγών και του σχετικού εξοπλισμού, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι υποδομές διανομής και να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του αστικού δικτύου διανομής της πόλης της Μεγαλόπολης. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου μέσης πίεσης, δικτύου χαμηλής πίεσης καθώς και δύο (2) μετρητικών – ρυθμιστικών σταθμών (M/R), ώστε να συνδεθούν και να τροφοδοτηθούν οικιακοί και εμπορικοί πελάτες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Η χάραξη του δικτύου πραγματοποιείται με τρόπο τέτοιο, ώστε αφενός να καλύψει χωροταξικά την περιοχή του Τομέα Λειτουργίας και αφετέρου να διέλθει η χάραξη μπροστά από τους μεγάλους Εμπορικούς Καταναλωτές για την άμεση τροφοδότησή τους. Το συνολικό μήκος του δικτύου αγωγών χαμηλής πίεσης ανέρχεται σε 39.635 μέτρα.

Με την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην πόλη της Μεγαλόπολης, θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης, αλλά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αστικό ιστό αυτής, να χρησιμοποιήσουν το Φυσικό Αέριο για τις οικιακές και επαγγελματικές τους ανάγκες, αντίστοιχα. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με το Φυσικό Αέριο και αρκετά Δημόσια και Δημοτικά Κτίρια, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο και τις δικές τους αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι με την χρήση του Φυσικού Αερίου θα δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς) να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ενεργειακό προϊόν που είναι σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον, οικονομικότερο σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά σε αυτό καύσιμα και με μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά ειδικά σε ό,τι αφορά στην πόλη της Μεγαλόπολης με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, εξαιτίας -μεταξύ άλλων- και των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν.

Πληροφορίες: Νικολέττα Αναστασοπούλου, 2131503646, e-mail: nanastasopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
29/4/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης»
15/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19