Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας [11/6/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 14/06/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/06/2021 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 149

Προϋπολογισμός: 300.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H παρούσα στοχευμένη Δράση συμβάλλει στη στήριξη της λειτουργίας των επιλέξιμων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης αυτών. Για τη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19 και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιχορηγεί τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την χορήγηση κεφαλαίου κίνησης απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Δικαιούχος της πράξης θα είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων της Δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης της Δράσης. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και υλοποίηση της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης.

Λήπτες της ενίσχυσης είναι τουριστικές επιχειρήσεις (με δραστηριότητα σε επιλέξιμο στην παρούσα δράση ΚΑΔ) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ.: 2131503643, svisilia@mou.gr Αργυρώ Φαλλαγγά Τηλ.: 2131503787 safalagka@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»
7/6/2022 Τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»
22/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας»
11/6/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
11/6/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19