Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου [14/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 14/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 032

Προϋπολογισμός: 2.872.473 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης του τμηματοποιημένου έργου δημόσιας υποδομής του τομέα Τουρισμού που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) της Π.Π. 2007-2013 και υλοποιείται με δικαιούχο την Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του ΥΠΟΑΤ.

Με την Τροποποίηση της Πρόσκλησης αυξάνεται ο προϋπολογισμός του έργου από 2.730.202 ευρώ σε 2.872.473 ευρώ,λόγω της μεταβολής του καθεστώτος Φ.Π.Α. από 16% που ίσχυε στην περιοχή της Θάσου, σε 24%.

Πληροφορίες: Δήμητρα Γιαννοπούλου, Τηλ.: 213-1503664, Email: dgiannopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/2/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
27/7/2020 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
24/2/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
6/2/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
17/10/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
26/5/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
19/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο Λιμένα Λιμεναρίων Θάσου»
14/9/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
2/9/2016 Απόφαση Τροποποίησης Πρόσκλησης
14/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
14/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19