Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου [4/6/2018]


Συνεργαζόμαστε – Αναβαθμιζόμαστε - Αποκτούμε Ταυτότητα

Η νέα Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. 

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος)

ή υπό προϋποθέσεις,

Σχήμα 2:  Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:

  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
  • την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 116.001.109,78 ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Έναρξη Υποβολών: 29 Ιουνίου 2018

Λήξη Υποβολών: 30 Νοεμβρίου 2018

Η επικοινωνία για ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, γίνεται αποκλειστικά με αποστολή ηλεκτρονικού  μηνύματος στη διεύθυνση  open-malls.epanek@mou.gr

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των Έργων που θα ενταχθούν στην πρόσκληση «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του ΕΠΑνΕΚΣυνημμένα Αρχεία
25/9/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Αμφισσας»
24/9/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας»
26/8/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης»
21/8/2020 Πρώτη 1η τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας»
3/7/2020 Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας»
7/4/2020 Τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω»
29/1/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»
20/12/2019 Πρώτη (1η) τροποποίησης της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»
20/12/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λεβαδέων»
20/12/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας»
27/11/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων»
15/10/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας»
15/10/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δήμου Θηβαίων»
15/10/2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 65 Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
12/7/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ελασσόνας»
8/7/2019 Εντάξεις Πράξεων
26/6/2019 Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων
12/6/2019 Έγκριση του 4ου Πρακτικού (11.06.2019) της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την πρόσκληση
12/6/2019 Έγκριση του 3ου Πρακτικού (03.06.2019) της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την πρόσκληση
17/5/2019 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων
9/5/2019 Έγκριση του 2ου Πρακτικού (03.05.2019) της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την πρόσκληση
2/5/2019 Έγκριση του 1ου Πρακτικού (25.04.2019) της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την πρόσκληση
17/4/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
16/4/2019 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων
13/3/2019 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης
19/11/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
6/11/2018 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη Δράση
30/10/2018 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
21/9/2018 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
21/9/2018 Νέα Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
21/9/2018 Νέος Συγκεντρωτικός Πίνακας Συνοδευτικών Εγγράφων
5/6/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
5/6/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
4/6/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
4/6/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
4/6/2018 Συγκεντρωτικός Πίνακας Συνοδευτικών Εγγράφων
4/6/2018 Ενημερωτικό Φυλλάδιο
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης