Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 [11/6/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 11/06/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/04/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 127

Προϋπολογισμός: 300.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η δράση εντάσσεται στις προβλέψεις της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19.

Το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί εγκεκριμένο καθεστώς κρατικής ενίσχυσης (State Aid SA. 56839 (2020/N) 08.04.2020) προϋπολογισμού 1.200 δισ. ευρώ, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C 144/30.04.2020).

H δράση αφορά στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που πλήττονται από την πανδημία και έχει τη μορφή κάλυψης των τόκων υφιστάμενων επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους από 1.4.2020 και για περίοδο 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης αλλά όχι πέραν της 31.12.2020.

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τσαλτάκης, 2131503741, email: ptsaltakis@mou.gr
Συνημμένα Αρχεία
28/7/2022 Ορθή Επανάληψη- Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
3/6/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
30/5/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
11/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
15/7/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
7/7/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»
11/6/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
11/6/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19