Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις: Για φορείς

Αποφάσεις Ένταξης

Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ -II [13/1/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 13/1/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:13/1/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/1/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 28/04/2016 

Προϋπολογισμός: 2.133.250 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 010

H Πρόσκληση αφορά την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 05: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» 05Σ: «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 115 27 έως την 29/1/2016 και ώρα 16:00 μμ.

 

Πληροφορίες: Σ. Σπηλιοπούλου, Τηλ.: 213-1503648, Fax: 2107473666, Email : spilispi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/4/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΕΑΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΕΠΑΕ»
13/1/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Επιστροφή