Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Ραδιομεγάρου της ΕΡΤ [24/5/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 24/05/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/05/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 120

Προϋπολογισμός: 3.500.000 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο γενικότερης δράσης, η οποία έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε:

1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ.,

2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ και

3) υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα (Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Ενεργειακούς Ελέγχους κτλ.)

Στο πλαίσιο της γενικότερης αυτής δράσης αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, θα υλοποιηθεί έργο (πιλοτικό) που θα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση συστημάτων ΑΠΕ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, για την υλοποίηση του οποίου θα συνδυαστεί η χρηματοδότηση από το ΕΠΑΝΕΚ με τη χρηματοδότηση μέσω Εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Β+. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου από Ενεργειακό Ελεγκτή, τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα έργα μεγάλης κλίμακας ενεργειακής αναβάθμισης στο δημόσιο τομέα που θα υλοποιηθούν μέσω σύμβασης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την υλοποίηση ανάλογων έργων σε δημόσια κτίρια. Επίσης, ο συνδυασμός της δημόσιας χρηματοδότησης με σύμβαση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, προωθεί την ανάπτυξη και άλλων ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
10/10/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης - Νέα Παράταση
21/6/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης - Παράταση
24/5/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
24/5/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19