Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου [23/7/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 23/07/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 24/07/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/10/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 099

Προϋπολογισμός: 975.650 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας ενός νέου Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων στα Κέντρα Ελέγχου του ΔΕΣΦΑ.

Ειδικότερα το εν λόγω έργο πληροφορικής, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης εικόνων, γραφικών, βάσεων δεδομένων και συναγερμών του Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου, θα αναβαθμίσει και θα εκσυγχρονίσει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πληροφορικής που ρυθμίζουν το Σύστημα Μεταφοράς φυσικού αερίου και εξασφαλίζουν την ομαλή και σταθερή χρήση του. Επιπρόσθετα, αναμένεται να αναβαθμίσει και τις υφιστάμενες δυνατότητες του Συστήματος ως προς την φιλικότητα προς τον χρήστη, την καλύτερη εμφάνιση των παραμέτρων και την ευκολία σχεδίασης των γραφικών.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση ενεργειακής υποδομής, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας και Κατανομής Φορτίου (ΚΕΚΦ) του ΔΕΣΦΑ που βρίσκεται στο Πάτημα Ελευσίνας και στο εφεδρικό ΚΕΚΦ στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και θα εξυπηρετεί όλο το ΕΣΦΑ.

Πληροφορίες: Ανδρέας Καλλίνικος, Τηλ.: 213-1503667, Email: akallinikos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
11/6/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου»
29/1/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος SCADA στα Κέντρα Ελέγχου»
23/7/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
23/7/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19