Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης (ΚΕΕ) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο "ESA BIC Greece" [7/3/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 07/03/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/03/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 117

Προϋπολογισμός: 930.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της δράσης με κωδικό 01-3a-1.3-06: Ανάπτυξη επιχειρήσεων με αξιοποίηση διαστημικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Επώασης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος στην Ελλάδα με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece» εντάσσονται και οι ενέργειες για την ανάδειξη του Διαχειριστή, ενός οργανωμένου περιβάλλοντος στήριξης της επιχειρηματικότητας (επιχειρηματική θερμοκοιτίδα), η οποία θα έχει εθνική εμβέλεια, στη βάση των προδιαγραφών ενός EU BIC και των απαιτήσεων που θέτει η ESA, κατόπιν του από 18.12.2017 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της ESA. Τη δράση θα συμπληρώσει χρηματοδότηση της ESA για την έναρξη διαχείρισης και λειτουργίας των πρωτοβουλιών ESA BIC, ιδίως στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ για τη στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο Διαχειριστής αποτελεί το πρώτο στάδιο για την ενεργοποίηση της υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης διότι θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της θερμοκοιτίδας επιχειρηματικότητας, με βάσει τα πρότυπα ενός ESA BIC, στην οποία μετά από σχετική διαδικασία αξιολόγησης, θα συμμετέχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νέες και υπό σύσταση, που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχουν ανάγκη από δικτύωση, προβολή, τεχνική υποστήριξη και αξιοποιούν διαστημικές τεχνολογίες σε μη διαστημικούς τομείς της κοινωνίας και οικονομίας.

Ο Διαχειριστής θα δημιουργήσει ένα σχήμα που θα απαρτίζεται από ένα δίκτυο με επί μέρους φορείς - εταίρους, προκειμένου να προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών σε όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, εξασφαλίζοντας το μέγιστο της επιτυχίας των επιχειρηματιών και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. Το σχήμα θα εξασφαλίσει επίσης τη συμμετοχή χρηματοπιστωτικού οργανισμού (μετοχικά κεφάλαια, επιχορηγήσεις, δάνεια), μέσω του οποίου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα μπορεί αναλόγως των αναγκών της, να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση.

Πληροφορίες: Κατερίνα Προεστάκη, 213 1503743, email: kproestaki@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
20/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υλοποίηση προγράμματος μεταφοράς τεχνογνωσίας «ESA Κέντρο Επιχειρηματικής Θερμοκοιτίδας (BIC)» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην Ελλάδα, με διακριτικό τίτλο «ESA BIC Greece», για την ανάπτυξη επιχειρήσεων.»
21/3/2019 Έντυπο ενημέρωσης στοιχείων πρόσκλησης
21/3/2019 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης
7/3/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
7/3/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19