Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας [22/9/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 22/09/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/10/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2021
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 124

Προϋπολογισμός: 8.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της δράσης είναι η αξιοποίηση από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ των πλέον σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας, καθώς και για την, με αποτελεσματικό τρόπο, περαιτέρω ανάδειξη και προβολή της, με την ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού περιεχομένου, που θα μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Με γνώμονα την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξωστρέφειας του πολιτιστικού περιεχομένου, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης, ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ταξινόμησης καθώς και ανάπτυξης μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών με χρήση open source λογισμικού και open data περιεχομένου.

Η δράση αναμένεται να λειτουργήσει προς όφελος:

  • της ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος και των πολιτιστικών πόρων της Χώρας, μέσω της δυναμικής τους παρουσίας στο διαδίκτυο, καθώς και της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του φυσικού χώρου (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία, μνημεία κ.α.),
  • των χρηστών των ψηφιακών υπηρεσιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω της διάθεσης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου.
  • της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω της διάδοσης και της προβολής του σχετικού ερευνητικού έργου στο ευρύ κοινό, της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πληροφορίας και της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών ως εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχουν νέες ευκαιρίες στους μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
  • της ενίσχυσης του Πολιτιστικού Τουρισμού με τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών αιχμής, σε έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας συγκεκριμένων ελληνικών προορισμών και εμπλουτίζοντας την αλυσίδα αξίας Πολιτισμού – Τουρισμού.

 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Τσαλτάκης, 2131503741, email: ptsaltakis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
13/12/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους»
13/11/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης "Ψηφιοποίηση και Προβολή του αρχείου του Κτήματος Τατοϊου"
5/5/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Η Συλλογή Λοβέρδου στη Ψηφιακή Εποχή. Καινοτόμες Δράσεις Ανάδειξης και Προβολής της Συλλογής και της Οικίας Τσίλλερ»
2/5/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακές Πολιτιστικές Διαδρομές σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου»
9/1/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Θεσσαλονίκη. Από τη Χρυσή Πύλη στην Κασσανδρεωτική. Μεταμορφώσεις - Μετασχηματισμοί ενός Κεντρικού Οδικού Αξονα από την Ίδρυση της Πόλης έως την Πυρκαγιά του 1917»
15/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις για την Ψηφιακή Προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη Χρήση Νέων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών»
10/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακή προβολή της έπαυλης Ηρώδη Αττικού στη Λουκού Κυνουρίας»
10/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακές Πολιτιστικές Διαδρομές στην Π.Ε. Κιλκίς με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
7/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό Απόθεμα της Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας»
3/11/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Μετακινήσεις πληθυσμών και υλικός πολιτισμός: Ψηφιακή αποτύπωση της Χαλκιδικής από την Προϊστορία έως τους Ιστορικούς Χρόνους»
14/10/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ψηφιακά Εκθέματα Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
12/10/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Εκσυγχρονισμός και Ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας»
12/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακά Εκθέματα Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού»
25/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακές Πολιτιστικές Διαδρομές σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου»
25/6/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «1. Θεσσαλονίκη. Από τη Χρυσή Πύλη στην Κασσανδρεωτική. Μεταμορφώσεις - Μετασχηματισμοί ενός Κεντρικού Οδικού ¶ξονα από την Ίδρυση της Πόλης έως την Πυρκαγιά του 1917»
18/5/2021 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
17/5/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακές Πολιτιστικές Διαδρομές στην Π.Ε. Κιλκίς με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
17/5/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Καινοτόμες Δράσεις για την Ψηφιακή Προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη Χρήση Νέων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών»
17/5/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Περιήγηση στο Πολιτιστικό Απόθεμα της Αρχαίας και Βυζαντινής Μεσσηνίας»
17/5/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Η Συλλογή Λοβέρδου στη Ψηφιακή Εποχή. Καινοτόμες Δράσεις Ανάδειξης και Προβολής της Συλλογής και της Οικίας Τσίλλερ»
25/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
25/1/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
22/9/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19