Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Νέα Προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό Σταθμό Ρεβυθούσας [3/11/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 03/11/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/11/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 14/01/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 158

Προϋπολογισμός: 9.640.671,50 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέας προβλήτας στο βορειανατολικό τμήμα της Ρεβυθούσας, η οποία θα εξυπηρετεί τη φόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρής κλίμακας (1.000 m3 έως και 30.000 m3). Το νέο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή της προβλήτας, καθώς και κρυογενικές σωληνώσεις και τις απαραίτητες διατάξεις/εξαρτήματα (βραχίονες εκφόρτωσης, βάνες, όργανα, αυτοματισμοί, κλπ). Τα μικρότερα πλοία θα εφοδιάζουν άλλα πλοία που κινούνται με LNG (κρουαζερόπλοια, πλοία μεταφοράς φορτίου, μεταφοράς εμπορευματοκιβώτιων, Ro-Pax), κυρίως στο λιμάνι του Πειραιά και ενδεχομένως σε άλλους λιμένες. Τα μεγαλύτερα πλοία θα προμηθεύουν δορυφορικές αποθήκες ΥΦΑ και σταθμούς διανομής σε άλλους λιμένες της Ελλάδας (όπως στην Πάτρα), καθώς και νησιά μέσω εικονικών αγωγών.

Το έργο αποτελεί εφαρμογή των μελετών που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δράσης POSEIDON MED II. Στη δράση αυτή, που τελεί υπό την εποπτεία της ΙΝΕΑ (Innovation and Network Executive Agency), μελετώνται τα απαραίτητα βήματα προς την κατεύθυνση υιοθέτησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως καυσίμου ναυτιλίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ανάπτυξη του συστήματος διανομής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χώρα, με την τροφοδοσία νέων αγορών και νέων περιοχών και στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, Email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
15/4/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Νέα Προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικο Σταθμό Ρεβυθούσας»
3/11/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
3/11/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19