Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παρεμβάσεις σε χαρακτηριστικά μνημεία με ιδιαίτερη συμβολή στον τουρισμό ιστορικών πόλεων [2/8/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 2/8/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:3/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 4/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 036

Προϋπολογισμός: 1.720.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (μέσω των Αρμοδίων Υπηρεσιών του) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η δράση αφορά σε παρεμβάσεις αποκατατάστασης, ανάδειξης και επανάχρησης σε πολιτιστικούς πόρους (αρχαιολογικούς ή νεώτερα πολιτιστικά μνημεία) που αποτελούν τα χαρακτηριστικότερα μνημεία διεθνούς ή εθνικού ενδιαφέροντος μιας ιστορικής πόλης.

Τα μνημεία αυτά έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ιστορία και αποτελώντας το σύμβολο μιας ιστορικής πόλης, ταυτόχρονα αποτελούν και πόλο τουριστικής έλξης.
Οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την υλοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών για τη χρήση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των μνημείων από τους επισκέπτες. Τα έργα που θα ενταχθούν θα πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο ωριμότητας (ενδεικτικά: νομική δέσμευση σε ισχύ, διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη, κλπ).

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
2/1/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση - Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
16/12/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση - Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
12/4/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση - Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
21/10/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
3/12/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
14/3/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
14/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»
2/8/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
2/8/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19