Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Φλώρινας [10/11/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 10/11/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/11/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/01/2021 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 135

Προϋπολογισμός: 15.034.491,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην αναγκαιότητα εγκατάστασης των δικτύων διανομής, των παροχετευτικών αγωγών και του σχετικού εξοπλισμού, προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι υποδομές διανομής και να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία του αστικού δικτύου διανομής της πόλης της Φλώρινας. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εγκατάσταση δένδρων διανομής, επεκτάσεων και παροχών και ενός (1) μετρητικού – ρυθμιστικού σταθμού (M/R), ώστε να συνδεθούν και να τροφοδοτηθούν οικιακοί και εμπορικοί πελάτες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος.

Με την ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην πόλη της Φλώρινας, θα δοθεί η δυνατότητα στους κατοίκους της πόλης αυτής, αλλά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αστικό ιστό αυτής, να χρησιμοποιήσουν το Φυσικό Αέριο για τις οικιακές και επαγγελματικές τους ανάγκες, αντίστοιχα. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με το Φυσικό Αέριο και αρκετά Δημόσια και Δημοτικά Κτίρια καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και τις δικές τους αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι με την χρήση του Φυσικού Αερίου θα δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς) να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ενεργειακό προϊόν που είναι σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον, οικονομικότερο σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά σε αυτό καύσιμα και με μεγαλύτερο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά ειδικά σε ό,τι αφορά στην πόλη της Φλώρινας με τις μεγάλες ενεργειακές ανάγκες, εξ αιτίας -μεταξύ άλλων- και των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, e-mail: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
19/5/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Φλώρινας»
10/11/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
10/11/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19