Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου [1/8/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 01/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 069

Προϋπολογισμός: 47.332.636,44 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης στην τελωνειακή υπηρεσία για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.Η Πράξη συμβάλλει στην υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με την απόκτηση εξοπλισμού ελέγχου και δίωξης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου.

Πληροφορίες: Μάριος Φίλης, Τηλ.: 2131500551, Email: filis@madc.gr Συνημμένα Αρχεία
29/9/2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
1/8/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
1/8/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19