Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου [1/8/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 01/08/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 47.332.636,44 ευρώ.

Κωδικός Πρόσκλησης: 069

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης στην τελωνειακή υπηρεσία για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.Η Πράξη συμβάλλει στην υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας με την απόκτηση εξοπλισμού ελέγχου και δίωξης για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του παραεμπορίου.

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μελισσανίδου, Τηλ.: 2131503646, Email: alexmeli@mou.gr  Συνημμένα Αρχεία
29/9/2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων [Νέο Αρχείο]
1/8/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
1/8/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή