Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αποκατάσταση και ανάδειξη των σπηλαίων και των κτηριακών εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας - B Φάση [12/6/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 12/6/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/08/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 063

Προϋπολογισμός: 8.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η δράση αφορά στην ολοκλήρωση του τμηματοποιημένου έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Σπηλαιων Δυρού Ν. Λακωνίας», που υλοποιήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ την Π.Π. 2007 - 2013.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη των Σπηλαίων Αλεπότρυπας και Βλυχάδας και των κτηριακών εγκαταστάσεων Σπηλαίων Δυρού Ν. Λακωνίας.

Στην Α΄Φάση του έργου ολοκληρώθηκαν το 2ο και το 4ο υποέργο και μέρος του φυσικού αντικειμένου του 1ου και 5ου υποέργου.

Η Β΄Φάση αφορά στην ολοκλήρωση α) των υπολειπόμενων εργασιών του 1ου και 5ου υποέργου για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των Σπηλαίων Αλεπότρυπα και Βλυχάδα και β) στην υλοποίηση των εργασιών του υποέργου

3 (Αναβάθμιση και αποκατάσταση των κτηριακών εγκαταστάσεων Σπηλαίων Δυρού Ν. Λακωνίας) βάσει των εκδοθεισών αδειών και ολοκληρωθεισών μελετών του 2ου υποέργου της Α΄φάσης, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στο Δελτίο Διαχωρισμού Πράξης το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ-Τομέα Τουρισμού με το με Α.Π. ΕΔΕΤΤ/Α/175/07.04.2017 διαβιβαστικό.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μία λογική βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά συμβάλλοντας και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και μικροεπιχειρηματικότητας.

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
2/5/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΡΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Β ΦΑΣΗ»
12/6/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/6/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19