Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (Β κύκλος) [30/11/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 30/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/04/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 114

Προϋπολογισμός: 3.316.293,94 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στoυς Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων, τα οποία θα συμβάλλουν:

  1. στην ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων πολιτικής να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και
  2. να εξειδικεύουν στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης, μπορούν να αναπτυχθούν:

  • παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και των επιπτώσεών τους,
  • τομεακά/ Κλαδικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής και ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
  • πιλοτικά σχέδια παρεμβάσεων για δράσεις ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων,
  • δομές παροχής οριζόντιας πληροφόρησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Πληροφορίες: Κατερίνα Καμπίλαυκου, Τηλ.: 213-1503720, Email: kkabilaykou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
14/9/2023 Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος»
30/9/2022 Δευτέρα (2η) τροποποίηση της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο»
22/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος»
14/5/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Οδικός χάρτης για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού»
5/4/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος»
4/11/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Οδικός χάρτης για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού»
4/11/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο»
20/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οδικός χάρτης για την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τουρισμού»
6/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο»
16/5/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος»
18/2/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
30/11/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/11/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19