Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων [12/10/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 12/10/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/10/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 037

Προϋπολογισμός: 10.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους, στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών (ΣΕΒ)/ Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)/ Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ, στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)/ Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών-ΕΣΕΕ, και στον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)/ Ινστιτούτο ΣΕΤΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H πρόσκληση αφορά σε παρεμβάσεις για τη συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην ανάπτυξη εργαλείων στρατηγικής πληροφόρησης των κοινωνικών, οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων, τα οποία θα συμβάλλουν α) στην ανάπτυξη της ικανότητας των φορέων πολιτικής να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και β) να εξειδικεύουν στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

Πληροφορίες: Μητσού Ειρήνη, 2131503724, e-mail: emitsou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
14/2/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
1/12/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του»
3/10/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του»
6/7/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του»
23/6/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες»
8/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
11/2/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη - Προώθηση της Ποιοτικής Ανάπτυξης της Κλαδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διασύνδεσή της με Διαδικασίες Πιστοποίησης Εργατικού Δυναμικού στο Πλαίσιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Εργαζομένων»
11/6/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: «Μηχανισμός Παρακολούθησης των Αλλαγών και Υποστήριξης των Δράσεων Ανάπτυξης και Προσαρμοστικότητας της Βιομηχανίας»
17/7/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του»
13/4/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Υποστήριξη - Προώθηση της Ποιοτικής Ανάπτυξης της Κλαδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διασύνδεσή της με Διαδικασίες Πιστοποίησης Εργατικού Δυναμικού στο Πλαίσιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Εργαζομένων»
14/2/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
10/1/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κλαδική ανάλυση: ο επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων – προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρησιακές στρατηγικές»
8/11/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο: «Μηχανισμός παρακολούθησης των αλλαγών και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας της βιομηχανίας»
3/12/2018 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Πιλοτικό Σχέδιο Προσαρμογής των Ελληνικών ΠΜΕ/ΜΜΕ στις απαιτήσεις της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς»
21/11/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες»
24/10/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός παρακολούθησης των αλλαγών και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας της βιομηχανίας»
30/5/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες»
18/1/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του»
7/11/2017 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
30/10/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη-προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων»
11/10/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός παρακολούθησης των αλλαγών και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας της βιομηχανίας»
5/10/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κλαδική ανάλυση: ο επιχειρηματικός χάρτης τεσσάρων κλάδων – προοπτικές ανάπτυξης και επιχειρησιακές στρατηγικές»
16/6/2017 Απόφαση Απόρριψης Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Πιλοτική εφαρμογή και παροχή υπηρεσιών κλαδικής εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικής συμβουλευτικής για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων»
21/12/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
12/10/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/10/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19