Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων δικτύων [6/4/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 6/4/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής:7/4/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/7/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 20.500.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 011

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527 από την 07/04/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/05/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 213-1503644, Email: vkoukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
31/5/2016 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
6/4/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
6/4/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή