Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στην Τρίπολη και στην Κόρινθο [29/11/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/11/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2022 και ώρα 08:00:34
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/03/2023 και ώρα 14:00:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 170

Προϋπολογισμός: 2.900.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Δημόσιους Φορείς ή / και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τρίπολη και στην Κόρινθο για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου δημοσίων κτιρίων, που βρίσκονται στην Τρίπολη και στην Κόρινθο και έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευήν δίκτυο φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές. Ειδικότερα, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια, εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία είτε χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά συμβατικά καύσιμα.

Στόχοι της δράσης είναι η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές, καθώς και η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης και της απεξάρτησης από στερεά ορυκτά καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχορηγηθούν οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων, υλικών / εξαρτημάτων / αυτοματισμών εγκατάστασης και σύνδεσης, στις εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, στη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών. 

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, Email: svisilia@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
28/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης "Η Ευαγγελίστρια"»
28/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης»
28/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του δήμου Κορινθίων»
28/4/2023 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
7/3/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
7/3/2023 Συνημμένα Αρχεία δεύτερης (2ης) τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
24/2/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
24/2/2023 Συνημμένα Αρχεία πρώτης (1ης) τροποποίησης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/11/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/11/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19