Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού [2/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 02/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 02/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Ένταξης: 21/12/2016 

Προϋπολογισμός: 1.690.211,11 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 050

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία".

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης του τμηματοποιημένου έργου «Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού», που υλοποιήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ την Π.Π. 2007 - 2013, με εκχώρηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.
Το έργο αυτό έχει ως αντικείμενο τη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μία λογική βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, εμπλουτίζοντας το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, αλλά συμβάλλοντας και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και μικροεπιχειρηματικότητας.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια , Τηλ.: 213-1503643, Email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
21/12/2016 Ένταξη της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ( ΦΑΣΗ B
2/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
2/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή