Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του B θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους [12/7/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 12/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/07/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/01/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ 03

Προϋπολογισμός: 16.473.600,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Με την χρηματοδότηση της σχεδιαζόμενης Δράσης επιτυγχάνεται:

  • Η βελτίωση της ελκυστικότητας του ναυτικού επαγγέλματος.
  • Η μείωση της ανεργίας των νέων.
  • Η στήριξη των γυναικών σπουδαστριών.
  • Η διασύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και συμπληρώνονται οι θεωρητικές γνώσεις και τα εργαστηριακά μαθήματα με την εκπαίδευση στον χώρο εργασίας.
  • Η προσαρμογή των γνώσεων των Σπουδαστών/τριών στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Η ενίσχυση των ικανοτήτων τους για ευκολότερη κοινωνικοποίηση στους χώρους εργασίας αναπτύσσοντας δεξιότητες αναγκαίες για την επαγγελματική τους ένταξη.
  • Η αύξηση των διαθεσίμων θέσεων πρακτικής άσκησης με τη συμμετοχή της εργοδοσίας
  • Η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών.

Επιπλέον, η Δράση συμβάλλει στον Θεματικό Στόχο 10 του ΕΚΤ που είναι η επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση, της επενδυτικής προτεραιότητας που αποβλέπει στην βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εν τέλει στον ειδικό στόχο 2.3 που είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με την προϋπόθεση να επιδοτηθούν οι εμπλεκόμενες ναυτιλιακές επιχειρήσεις με ποσό ανάλογο του εκπαιδευτικού επιδόματος που χορηγείται για την Πρακτική Ασκηση του Α Θαλάσσιου Ταξιδιού. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης Δράσης που αφορά στο Β θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι ξεκινάει το 2020 και εκτείνεται έως το 2023 (3 διαδοχικές περίοδοι: 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023)

Πληροφορίες: Ζαφειρία Λιακοπούλου τηλ.: 2103278110, email: zliakopoulou@epeaek.grΣυνημμένα Αρχεία
12/7/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του B' θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους»
29/9/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
12/7/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/7/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19