Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ) [19/3/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 19/03/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/03/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 21/05/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 082

Προϋπολογισμός: 3.750.000,00 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάπτυξη Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ), το οποίο αξιοποιείται και για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών ταχυτήτων.

Η βασική λειτουργικότητα του ΣΕΦΔ αφορά στη δυνατότητα συστηματικής καταγραφής κάθε δορυφορικής συχνότητας και δορυφορικής τροχιάς συστήματος που ενδιαφέρει την χώρα μας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου τυχόν αποκλίσεων από την ορθή τήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δορυφόρων, σύμφωνα με τα καταχωρημένα δεδομένα, να παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών εκπομπών που «φωτίζουν» την Ελληνική Επικράτεια και τέλος, να ελέγχονται αναφερόμενα προβλήματα παρεμβολών. Το ΣΕΦΔ θα υλοποιεί τεχνικές γεω-εντοπισμού, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν την επίγεια λήψη των παρεμβαλλόμενων σημάτων μέσω δύο δορυφόρων, καθώς και την αντίστοιχη λήψη ενός σήματος από σταθμό αναφοράς, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των παρεμβολών και η επίλυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιαφέρον αρχικά επικεντρώνεται, αλλά δεν περιορίζεται, στην κατάληψη τροχιών και ζωνών συχνοτήτων από γεω-σύγχρονους δορυφόρους (GSO), καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής αυτών, στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων ή/και στο πλαίσιο τακτικής εποπτείας των GSO για αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Πληροφορίες: Ευγενία Μιχαηλίδου, Τηλ.: 2131500554, Εmail: e.michailidou@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
28/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»
19/3/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
19/3/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19