Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών [20/2/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 20/02/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/06/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 079

Προϋπολογισμός: 32.500.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η προτεινόμενη Δράση στοχεύει στην παράλληλη ανάπτυξη και λειτουργία δύο συστημάτων: (α) ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος (εφ' εξής ΣΕΦΕ), το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες, αλλά και αναμενόμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και (β) ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (εφ' εξής ΣΔΦ) ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών, οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Δράσης υπαγορεύεται από σημαντικούς εθνικούς αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν στην αξιοποίηση και επωφελή για το επιχειρηματικό περιβάλλον, διαχείριση κρίσιμων παραμέτρων για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα, η δυναμική του τηλεπικοινωνιακού κλάδου και των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών που μέσω αυτών διατίθενται στην αγορά υπηρεσίες και εφαρμογές σε επιχειρήσεις και πολίτες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εγχώρια οικονομία και τη δημιουργία προϋποθέσεων επίσπευσης της ανάκαμψης.

Πληροφορίες: Ευγενία Μιχαηλίδου, Τηλ.: 2131500554, Εmail: e.michailidou@madc.gr

 Συνημμένα Αρχεία
18/5/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
15/10/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
26/10/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
13/7/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: "Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων"
25/4/2018 Τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
25/4/2018 Συνημμένα Αρχεία Τροποποίησης Πρόσκλησης
20/2/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
20/2/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19