Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ Οίκον ΙΙ) – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ [14/10/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 14/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/10/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 06/11/2020 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 134

Προϋπολογισμός: 600.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της δράσης, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία αφορά είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούμενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο δάνειο.

Επιπρόσθετα, και βάσει των νέων δεδομένων της μετά COVID εποχής και των φιλόδοξων στόχων ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), έχουν τεθεί νέα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εισοδήματα, ενώ ειδικά/επιπρόσθετα κίνητρα δίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές και σε κατοικίες που πετυχαίνουν μεγαλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση.

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε:

  • παρεμβάσεις εξοικονόμησης (θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα θέρμανσης – ψύξης και ζεστού νερού χρήσης),
  • έξυπνα συστήματα ελέγχου φωτισμού, θέρμανσης/ψύξης και απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης,
  • ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας μέσω συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (Φ/Β), αποθήκευσης και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και
  • ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (αντικατάσταση ανελκυστήρων, αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (λέβητες)/ψύξης, θερμομόνωση ταράτσας, αντικατάστασης κουφωμάτων και αναβάθμιση φωτισμού).

Η νέα προσέγγιση του Προγράμματος και τα νέα χαρακτηριστικά του συμβάλλουν, μεταξύ άλλων:

  • στην επίτευξη πολλών διαφορετικών στόχων του ΕΣΕΚ (ενεργειακή εξοικονόμηση, διείσδυση ΑΠΕ, προώθηση ηλεκτροκίνησης, ψηφιοποίηση δικτύων, σύζευξη ενεργειακών τομέων, εξηλεκτρισμός τομέων τελικής κατανάλωσης ενέργειας και τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας),
  • στην αύξηση της απασχόλησης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στις δεδομένες συνθήκες,
  • στην προώθηση και στο «άνοιγμα» νέων αγορών και στη δημιουργία νέων αλυσίδων αξίας σε τομείς έντασης γνώσης και
  • στην μετάβαση σε μία νέα ψηφιακή εποχή.

 

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, e-mail: koukou@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
22/10/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ) - Αμεσες ενισχύσεις»
14/10/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
14/10/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19