Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιχορήγηση Προμήθειας Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου) [7/12/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 07/12/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 08/12/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 18/12/2020 και ώρα 23:59
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 137

Προϋπολογισμός: 60.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Οι Επιχειρήσεις του Τομέα Εστίασης, αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα και αντιμετωπίζουν σημαντική ζημία λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Οι επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19 έχουν δημιουργήσει σοβαρή επιβράδυνση ολόκληρη την οικονομίας πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας και τα νοικοκυριά.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η περίπτωση των επιχειρήσεων του τομέα της εστίασης όπου παρατηρείται συγκέντρωση πλήθους δυσανάλογο με το διαθέσιμο χώρο το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες περιορισμού της νόσου. Για την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις εστίασης, για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Ο Δικαιούχος θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των αιτούμενων πόρων (της Δράσης "Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης") στις επιλέξιμες επιχειρήσεις και θα έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της υλοποίησης της Δράσης. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών για την αξιολόγηση και υλοποίηση της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης και της τήρησης του ανώτατου ορίου του εφαρμοζόμενου κανονισμού (1407/2013).

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/12/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»
7/12/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
7/12/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19